Privātuma politika

1. Jēdzieni

1.1. Datu pārvaldnieks un portāla vietnes www.avantihome.lv operators (turpmāk – Datu pārvaldnieks) ir SIA “INTERDEPO”, uzņēmuma kods 40103723065, PVN maksatāja kods LV40103723065, korespondences adrese – Ādažu iela 3, Rīga, LV-1034, e-pasta adrese – info@avantihome.lv

1.2. Pircējs – rīcībspējīga fiziska jeb juridiska persona, kura iegādājas preču internetveikalā www.avantihome.lv. 

1.3. Personas datu kārtošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), kuri reglamentē galvēnos personas datu vākšanas, kārtošanas un aizsardzības principus, un pēc kuriem vadās Datu pārvaldnieks, kārtodams Pircēja personas datus.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircēja personas datu vākšanu, kārtošanu un aizsardzību nosaka šī privātuma politika, Latvijas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likums un citi normatīvie akti.

2.2. Pircēju dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem, kārtojami godprātīgi un precīzi.

 

3. Personas datu kārtošana

3.1. Pircējs piekrīta, ka personas dati, kurus viņš pēc savas gribas iesniedza pasūtījuma brīdī, būtu kārtoti saskaņā ar šiem noteikumiem. 

3.2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar sava personas datiem un pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus sava personas datus, parakstīdams uz e-pastu info@avantihome.lv jeb piezvanīdams uz numuru +371 29 720 757. Tādā gadījumā Pārdevējam nekavējoties ir jāizpilde Pircēja lūgumu (pēc 3–4 dienām). 

3.3. Datu pārvaldnieks atzīst un godā ikviena Pircēja, kurš veico pasūtījumu internetveikalā www.avantihome.lv, tiesības uz privātumu. Datu pārvaldnieks vāc un izmanto Pircēja personas datus (nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un citu, internetveikalā pasūtījuma laikā norādītu, informāciju) lai būtu sakārtoti preču vai pakalpojumu pasūtījumi vai būtu izpildītas citas norunātās. Klients, veikdams pasūtījumu, var paziņot sava piekrišanu / nepiekrišanu par viņa personas datu izmantojumu tiešās  tirgdarbības nolūkiem. To viņš izdara atzīmēdams (peikrītu, ka personas dati būtu izmantoti tiešās  tirgdarbības nolūkiem) vai neatzīmēdams atzīmes etiķeti (nepiekrīt). Mēs sūtam jaunumvēstuli uz klienta norādītu e-pastu un izveidojam iespēju atsacīties no jaunumvēstules (jaunumvēstules beigā ir izvēle: „atsacīties” –  to nospiežot klients vairāk nesaņems jaunumvēstules). 

3.4. Datu pārvaldnieks apņemas neatklāt Pircēja personas datu trešajām personām, izņemot Datu pārvaldnieka partnerus, kuri piegādā preces vai sniedz citus, ar Pircēja pasūtījuma piemērotu izpildīšanu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati trešajām personām varbūt atklāti tikai Latvijas Republikas tiesības aktos paredzētā kārtībā.

3.5. Personas dati kārtojami izmantojot drošus līdzekļus, kuri aizsarga šādus datus no nelikumīgas iznīcināšanas, atklāšanas vai no citām nelikumīgām darbībām.

 

4. Izmaiņas noteikumos

4.1. Datu pārvaldniekam ir teisības daļēji vai pilnībā izmainīt Noteikumus, par to paziņojot www.avantihome.lv internetveikalā.

4.2. Noteikumu papildinājums vai izmaiņas ir spēkā no to pasludināšanas dienas, t. i. no tās dienas, kad tās atrod internetveikalā www.avantihome.lv. 

4.3. Ja Pircējs nepiekrīt jaunai Noteikumu redakcijai, viņam ir teisības rakstiski no tās atteikties.

4.4. Ja pēc Noteikumu papildinājuma vai izmaiņām Pircējs tālāk izmanto internetveikala pakalpojumus, skatams, ka Pircējs piekrīt jaunai Noteikumu redakcijai.

 

5. Informācijas iesniegšana un nodošana

5.1. Visi paziņojumi, kuri ir sakarā ar personas datu kārtošanu, Datu pārvaldniekam ir iesniedzami sūtot e-pastu info@avantihome.lv vai pastu.

5.2. Atbildi Datu pārvaldnieks iesniedza tajā pašā formā, kurā bija saņemts paziņojums vai pretenzija.

 

6. Sīkdatnes (,,cookies”)

6.1. Sīkdatnes izmanto, lai: 

6.1.1. Saformētu veikala grozu (lai izpildītu vietnes galvēno darbību) un rēķinātu vietnes apmeklētāju statistiskus datus. Izmantojot interneta vietni, klients varbūt būs pieprasīts veikt reģistrāciju, lai viņš varētu pasūtīt mēbeles. Šinī gadījumā klients būs pieprasīts iesniegt personas datus (tādus, kā vārds, e-pasta adrese, tālrunis utt.). Sabiedrībai ir tiesības pēc sava ieskata visos likumīgos veidos izmantot visu personas iesniegtu informāciju un datus, kurus persona iesniedza veikdama reģistrāciju vai citos veidos. Sīkdatne, groza formēšanai, ir radījams, kad lietotājs ieceļ preces uz grozu un iztrīnams, kad lietotājs aizver (izrakstas) vietnes logu (beidz sesiju). 

6.2. Datu subjekta piekrišana ir nepieciešama, ja sīkdatnes ir izmantojamas internetveikala vietnē lai būtu saformēts pircēja izvēlētu preču grozs utt.

6.3. Nekādi personiski klienta dati nav uzkrāti ar sīkdatņu palīdzību.

6.4. Nepieciešamu sīkdatņu ierakstīšanas laikā nekādām trešajām personām informācija nav sniedzama. 

 

Mēs izmantojam sīkdatnes saskaņā ar šo privātuma politiku un mūsu sīkdatņu politiku.

Ja radās jautājumi, lūdzam griezties pie mums, zvanot uz tālruni +371 29 720 757 vai rakstot e-pastu info@avantihome.lv