Preču atgriešana un garantija

Visām internetveikalā www.avantihome.lv mēbeles precēm tiek piemērota ražotāja garantija 24 mēneši. Jā garantijas laikā jūs pamanījat ražošanas defektu, vai defektu kurš rodas transportēšanas laikā, nosūtiet mums uz info@avantihome.lv, defekta fotogrāfijas ar aprakstu, lai mēs varētu ātri risināt šo situāciju. Kā arī saņemt konsultāciju par garantijas jautajumiem jūs varat pa tālruni +371 29720757.

Garantijas termiņi, ir uzrādīti garantijas talonā, pirms preces salikšanas pārliecinieties par jūsu pasūtījuma atbilstību!

 

Garantijas noteikumi:

 1. Garantija attiecas uz ražošanas defektiem, kā arī uz defektiem kuri rodas preces transportēšanas laikā;
 2. Iegadādātas preces jālieto tikai šīm nolūkām paredzētā kārtībā;
 3. Preces montāža jāveic saskaņā ar instrukciju.

 

Garantija neattiecas uz:

 • Mēbelēm, kas tika izmantotas neparedzētām vajdzībām;
 • Ja netiek ievēroti preču transportēšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzglabāšanas un uzturēšanas noteikumi;
 • Apgaismojuma spuldzēm un transformatoriem;
 • Dabiskās koksnes un ādas krāsas tekstūras izmaiņas nav ražošanas defekts;
 • Mīksto mēbeļu izmērs var svārsties +/- 5cm;
 • Mēbelēm kuri ir cietuši neparedzētas (nepārvaramas varas) situācijas rezultātā;
 • Preces ir bojātas pircēja vainas dēļ.

 

Atteikuma tiesības un gadījumi, kuros tās var izmantot?

Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā www.avantihome.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Atteikuma tiesību termiņš jāskaita šādi: ja tiek iegādāta prece – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā; ja 1 pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā, preces pēdējo partiju vai daļu.

Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Interneta veikalam www.avantihome.lv preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī jānosūta uz Jūsu noradīto e-pasta adresi atteikuma veidlapa, kurā norādīts pārdevēja nosaukums, adrese un sniegts atteikuma tiesību apraksts.

Gadījumos, kad minēta atteikuma veidlapa tika pazaudēta, to var lejupielādēt šeit: Atteikuma veidlapa.

Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.

Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam www.avantihome.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. Interneta veikals www.avantihome.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Veikals www.avantihome.lv var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad prece/preces būs fakti saņēmta atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to AVANTI veikalā-noliktavā Rīgā, Ādažu iela 3 vai arī nosūtot preci ar transporta uzņēmumu starpniecību kopā ar atteikuma veidlapu. Atgriežot preci ar kādu no transporta uzņēmumu pakalpojumiem ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums – oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā.

 

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@avantihome.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Ādažu iela 3, Rīga. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 2. Iesnieguma iesniegšanas datumu;
 3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

 

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 • Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process ;
 • Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze ;
 • Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 

Kas jāņem vērā, slēdzot distances līgumu?

Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Ja preces saņemšanas veids Jums ir izvēlēts ar kurjeru, lai izvairītos no pārpratumiem, pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam jautāt kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadveidlapā. Šāda darbība palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes laikā! Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī. Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiemiem, mēs iesakam preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces boajājumiem atbildību uzņemieties Jūs.

 

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot:

 • Ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu;
 • Ja Jūs slēdzat līgumu, kas saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;
 • Ja Jums tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beidzās derīguma termiņš;
 • Ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 • Precēm, kuras tiks izgatavotas atbilstoši īpašajām un personīgajām pircēja instrukcijām un izvēlei, kuras tiks norādītas preces pasūtīšanas brīdī, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, atteikuma tiesības nepiemēro un kvalitatīvas preces netiek pieņemtas atgriešanai. Informācija par to, vai konkrētajai precei ir piemērojams šajā punktā minētais ierobežojums, ir norādīts preces aprakstā avantihome.lv.